Meditationsklocka, Tingshas från Nepal 7cm

Meditationsklocka - Tona in till klockans vackra klang. Fint sätt att markera att yogastunden högtiden eller meditationsstunden börjar eller slutar.